Skip to main content

Trobades, assemblees i reunions dels diferents grups i del centre social en si, que es vol que siguin públiques al marge que siguin obertes a a la participació.