Skip to main content
Imatge
Smart date range
Tipus d'activitat
Tallers i formacions
Espai

[Autoformació] Espais Crítics: Aportacions conceptuals per a l’anàlisi crítica de la societat des d’una perspectiva espacial.

Submitted by alxu on

Cos

 

Des de Synusia Llibreria us convidem el dia dimecres 06 de febrer a les 19:00 h al Ateneu Candela a "Sobre la justícia espacial i la rellevància de l'espai per a l'Anàlisi social". Aquesta serà la primera sessió formativa del curs Espais Crítics: Aportacions conceptuals per a l'Anàlisi crítica de la Societat des d'una perspectiva espacial. Per més informació del curs: http://www.ateneucandela.info/node/478

 

"Sobre la justícia espacial i la rellevància de l'espai per a l'Anàlisi social" abordarà la qüestió de la perspectiva espacial per a comprendre els processos socials en curs. Des de fa algunes dècades, totes les ciències socials han viscut un cert “gir espacial”, és a dir, la constatació de la rellevància d’adoptar una perspectiva espacial per a comprendre els processos socials en curs. Edward Soja n’ha estat un dels principals proponents, cercant en el passat les causes de la preeminència de la perspectiva històrica encara avui dominant per damunt de l’espacial, burxant en les diverses propostes on hi ha hagut indicis de “causalitat espacial”. En aquesta línia de pensament, la reivindicació de la “justícia espacial” vindria a ser l’element necessari que complementa i completa la “justícia social”. Així, en el moment present, tota interpretació de l’actual crisi i, sobretot, qualsevol proposta d’estructura social alternativa passa per una redistribució, reequilibri i igualtat en l’espai.

 

Núria Benach i Abel Albet, autors del llibre Edward Soja. La perspectiva postmoderna de un geógrafo radical. Barcelona: Icaria, 2010 (col. Espacios Críticos, 1).

 

Material complementari:

- Edward W. Soja (2008). Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y la regiones. Madrid: Traficantes de Sueños.

- Edward W. Soja (2010). Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Peter Marcuse (2009). "Spatial justice: derivative but causal of social injustice" a: justice spatiale / spatial justice [www.jssj.org].

 

Curs: 5 sessions. Una sessió mensual.Sessió: Dimecres 06 de febrer a les 19:00 h.Lloc: Ateneu Candela.Matrícula de suport: 10 euros el curs complet. Sòcies Synusia: matrícula especial.* Beca synusia, no et quedis fora si no pots contribuir amb la matrícula.Info matrícula: synusia.info@gmail.com o en Synusia Llibreria (C / Montserrat 136, Terrassa) de L-V a partir de les 18:00 h.