Informacio útil

Participa

Grups

Communia 15 posts El Cafè del Candela 115 posts Espai Gastronòmic Terrassenc 15 posts
Guifi.net Terrassa 10 posts L'Embarral 22 posts La Cooperativa 17 posts
Synusia 230 posts Tallers 47 posts Videodrome 84 posts

Usuaris de Guifi.net de #Terrassa obrim un apadrinament per millorar la xarxa #guifinet a la ciutat

El grup local d'usuaris de Terrassa que ens trobem cada dos divendres hem llençat un apadrinament per a millorar la xarxa local de Terrassa. Aquesta millora la considerem central per a la xarxa a la ciutat ja que reforça els enllaços punt a punt entre els "principals" supernodes de la ciutat. En el nostre blog trobareu més informació http://terrassa.guifi.net .

Ara fa 5 anys la xarxa oberta, lliure i neutral guifi.net va començar a desplegar-se a Terrassa. Des d’aleshores varies persones, entitats, empreses, institucions s’han anat afegint al projecte interconnectant-nos entre nosaltres arribant als 37 nodes operatius, 10 dels quals són supernodes (punts que donen cobertura als usuaris finals  i/o uneix altres punts de la xarxa actuant com a “repetidor”)

Aquest desplegament s’ha dut a terme durant aquests anys amb l’esforç i la ilusió dels usuaris d’aquesta comunitat amb les tecnologies disponibles i assequibles en el moment, tot i això actualment la xarxa es troba en un punt d’inflexió. Les noves tecnologies disponibles permeten construir la xarxa de manera més senzilla i eficient, abaratint els costos d’instal·lació i manteniment, i maximitzant l’ample de banda per l’usuari final.

Hem obert un procés de finançament (apadrinament) per a poder millorar els enllaços entre els supernodes amb una tecnologia més moderna. Ens permetrà guanyar en ample de banda i estabilitat a la part central de la xarxa guifi.net a Terrassa.

Podeu contribuir a l’apadrinament de la primera fase de la millora de la xarxa local Guifi.net de Terrassa a: http://guifi.net/ca/node/48318

Pensem realitzar-ho en dues fases segons criteris de prioritat per a no deixar zones aïllades i accés als serveis més utilitzats.

També volem que aquest apadrinament sigui un procés col·lectiu, així com retornar als padrins (persones que donin fons a la iniciativa) un valor afegit més enllà de millorar la xarxa local de guifi.net a Terrassa.

Per això realitzarem els muntatges d’aquests supernodes en format taller per a que qualsevol padrí interessat en conèixer el funcionament més tècnic de la xarxa pugui assistir-hi, preguntar i conèixer el procés d’instal·lació d’un supernode híbrid.

Aquest període de finançament s’acaba el dia 08/06.